Blog
Rahatsızlıklar Oluşuyorsa... 13 Kasım 2021

Bedenin kocaman bir göstergedir. Beden farkındalığı bu noktada çok büyük önem kazanıyor.

Bedeninde ne gibi sorunların var? Ağrı var mı? Varsa nerde?

Bedeninin sana gösterdiklerini okuman çok önemlidir. Ama genellikle ağrı olduğunda nerede olduğuna ve nedenine çok fazla odaklanmak yerine bir ilaç ile geçiştirme yoluna gidilir.

Alınan ilaçlar sadece sonucu baskılamak için yeterli olur.Yani ağrı bir süreliğine geçebilir. Fakat rahatsızlığın sebebine odaklanmadan, gerçek sebebi fark edip, altta yatan sebep değiştirilip - dönüştürülmedikçe rahatsızlık tekrarlayacak, hatta şiddetini arttırarak bedeni zorlamaya devam edecektir.

RAHATSIZLIĞIN İÇERDEN KAYNAKLANIYORSA, ÇÖZÜM DIŞARDA OLABİLİR Mİ?

Her bir bireyin kendini iyileştirme yetisi vardır. Önemli olan durumu fark edebilmek, göstergeleri okuyarak, değerlendirebilmektir.

Rahatsızlıklarının arkasındaki nedeni fark etmek, iyileşme yolunda çok büyük bir adım atmak demektir.

Fark edilen sebeplerin bilinçaltında yarattığı kalıpları EFT (duygusal özgürleştirme tekniği), NLP ve HİPNOTERAPİ teknikleri kullanılarak değiştirip dönüştürmek ile birçok hastalığın çok kısa zamanda mucizevi şekilde dönüştüğü ve tekrarlamadığı gözlemledim.

Rahatsızlıkları dönüştürmek, yaşam kalitesini arttırmak için;

1. Koşul kişinin rahatsızlığını kabul ederek, bu rahatsızlıktan özgürleşmek istemesi gereklidir.
2. Koşul bireyin rahatsızlığının altında yatan duygusal sebeplere yönelerek ve kendine dürüst davranarak gerçek sebebi araştırmasıdır.
3. Koşul bilinçaltında oluşan kalıpların dönüştürülmesi için, sistemin ön gördüğü tekniklerle yapılacak çalışmalara katılımıdır.

post_082_01

Yorum Yap